Polityka prywatności serwisu www.delikatesyniemieckie.com

1.Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług świadczonych poprzez Serwis (obsługa realizacji zamówień).

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest:

Delikatesy niemieckie Michał Szymański z siedzibą: ul. Kasztanowa 2, 89-200 Tur,  NIP 558-18-33-157, REGON 366540856

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. lit. a) gdyż dane podajesz dobrowolnie oraz art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – kiedy stanowią one uzasadniony interes administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do realizacji umowy pomiędzy Sprzedawcą  a Konsumentem uniemożliwi ich realizację, np. realizację zamówienia.

Dane Konsumentów mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie delikasenymieckie.com, np.. firmie obsługującej wybraną przez Ciebie metodę płatności, firmie kurierskiej, która dostarczy zamówienie. Firmy te przetwarzają dane na podstawie umowy z firmą Delikatesy niemieckie Michał Szymański i wyłącznie zgodnie z poleceniami w celu realizacji konkretnego zlecenia.

Dane konsumentów mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego czy w  celu realizacji zamówienia.

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis deliaktesyniemiecie.com. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

12. Korzystamy także z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa Cookies w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

 

13. Newsletter - o ile Użytkownik wyrazi na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Użytkownika adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych. Zapisani do Newslettera Użytkownicy otrzymują w newsletterze aktualną ofertę marketingową. Użytkownicy, którzy chcą zapisać się do naszego newslettera, proszeni są o podanie swojego adresu e-mail w odpowiednim miejscu, a następnie do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych poprzez potwierdzenie zapisu do newslettera. Dane użytkowników, którzy wyrazili chęć otrzymywania newslettera, a nie złożyli zamówienia dodawane są do listy mailingowej sklepu delikatesyniemieckie.com. Wykorzystywane są one wyłącznie do wysyłania kolejnych wydań Newslettera. Z usługi e-mail newsletter można zrezygnować w dowolnym momencie, samemu zmieniając odpowiednią opcję w ustawieniach konta: Moje konto > Moje dane osobiste >  odznaczyć pole „Zapisz się do naszego newslettera. i zapisać zmienione dane.

 

14. Bezpieczeństwo operacji finansowych

W przypadku dokonywania płatności kartą płatniczą realizacja płatności odbywa się na stronie firmy: TPay, która jest  odpowiedzialna za bezpieczeństwo i autoryzację płatności. Operator nie ma dostępu do żadnych danych wykorzystanych w procesie płatności, w tym numeru karty, daty ważności, danych posiadacza.